MOBİL SAĞLIK

LABORATUVAR TETKİKLERİ

LABORATUVAR TETKİKLERİ

Mobil Sağlık Laboratuvarı

Bioatlas Polikliniğinde çalışmakta olduğumuz laboratuar testleri: Hemogram (18 Parametre), Tam idrar tetkiki, Kolesterol, Trigliserid, Kan Şekeri, Üre, Kreatinin, Sedimantasyon, Kan grubu, HBsAg, Anti-HBs, Anti- HBc IgG, Anti-HCV, Anti-HIV (1+2), Portör taramaları, Kanda Kurşun, İdrarda Kurşun, ALA, ALA- Porfobilinojen, Protoporfirin, Hippürik Asit, Kolinesteraz, Karboksihemoglobin, Methemoglobin, Bakır, Çinko, ALT, AST, GGT, Uyuşturucu madde panelleri.

Endüstride kullanılan madde sayısı arttıkça bunlarla ilgili maruziyetler ve vücutta oluşturdukları etkileri de artmaktadır. Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında kişisel maruziyetleri ve bunlara bağlı oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede laboratuar çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Bioatlas Polikliniğinin Mikrobiyoloji laboratuarında çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır: Kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testleri. Mikrobiyoloji laboratuarı denilince bu testler arasında ilk akla gelen, kültür, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleridir. Bu testler laboratuarımızda, uluslarası standartlarda ve otomasyon sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Bu sistemle bakteriler klasik yöntemlerle yapılandan daha ileri düzeyde tanımlanmakta ve bunun yanında ortaya konulamayan direnç mekanizmaları ile ilgili bilgiler de elde edilmektedir. Bu da enfeksiyonların tedavisinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle, hastane enfeksiyonlarına neden olan çoğul dirençli bakterilerle oluşan enfeksiyonlarla baş edebilmek için bu bilgiler çok önemli olmaktadır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

"Bioatlas Ailenizin Polikliniği"

service

EVDE TEDAVİ

service

MOBİL SAĞLIK

service

LABORATUVAR HİZMETLERİ

service

POLİKLİNİK HİZMETLERİ