POLİKLİNİK

Laboratuvar Hizmetleri

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Gelişmiş cihazlarımız ve eğitimli personelimiz eşliğinde 24 saat hizmet vermekteyiz. Muayene olduğunuz poliklinikte hekiminiz gerekli gördüğü taktirde laboratuar hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

Tetkiklerin %95 i aynı gün birkaç saat içinde %5 i gibi az yapılanlar ise haftanın birkaç günü çalışılmaktadır. (Acil bir istemin sonucu laboratuvar şefi ile görüşülerek aynı günde alınabilir) Bu tetkiklerin listesi ve sonuç alınış süreleri hakkında detaylı bilgi ilgili banko hasta danışmanları veya doğrudan laboratuvardan istenebilir.

Biyokimya Laboratuvarı

Bioatlas Polikliniği Klinik Biyokimya Laboratuvarında, Hormon, Hematoloji - Koagülasyon, İlaç Düzeyleri, Tümör Belirteçlerine ait laboratuvar testler yapılmaktadır. Hormon Bölümü'nde, özellikle infertilite takibinde, metabolizmanın hareketinde ciddi role sahip tiroid hormonlarının laboratuvar incelenmesinde, vitamin düzeylerinin ölçülmesinde ve kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde yer alan laboratuvar testleri çalışılmaktadır. Aynı birimin bünyesinde tüm sistemin kanser varlığı yönünden araştırılması hakkında bilgi veren kanda tümör belirteçleri de ölçülür.

Hematoloji-Koagülasyon Bölümü, çok parametreli kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının tespitinde yer alan bir dizi testleri içerir. İlaç Düzeyleri Bölümü' nde, kalp hastalıkları için kullanılan ilaçlar, nörolojik problemler nedeniyle alınan ilaçlar, organ transplantasyonu yapılan hastalarda organ reddini baskılamak amacıyla kullanılan ilaçlar ve kemoteropetik ilaç düzeylerine bakılmaktadır.

Hekimlerin talepleri dışında, yapılan araştırmalar neticesinde, tıp alanında kabul görmüş, tanıda önem taşıyan laboratuvar testleri hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri hekimlerle paylaşmak da Biyokimya Laboratuvarı'nda verilen hizmetlerdendir. Hekimlerle birlikte karar verildikten sonra bu testler, Biyokimya Laboratuvarı'nın paneline eklenir ve bu da laboratuarın verdiği hizmet kalitesini güncel tutmak adına gösterdiği en büyük çabadır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

"Bioatlas Ailenizin Polikliniği"

service

EVDE TEDAVİ

service

MOBİL SAĞLIK

service

LABORATUVAR HİZMETLERİ

service

POLİKLİNİK HİZMETLERİ